top of page

Grupo wwww.idlmultitouch.c

Público·36 miembros
Elnsvine Michelle
Elnsvine Michelle

Fjali Me Peremra Deftor Dhe Vetor.zip


Fjali me përemra dëftorë dhe vetorë
Në këtë artikull do të shpjegojmë se çfarë janë përemrat dëftorë dhe vetorë, si të njihemi me lakimin e tyre dhe si të përdorim në fjali.


Download File: https://tinurli.com/2w4oIl


Përemrat dëftorë
Përemrat dëftorë janë ato fjalë që tregojnë frymorë ose sende që gjenden afër ose larg folësit. P.sh. ky, kjo, ai, ajo, etj. Përemrat dëftorë përcaktojnë një emër dhe përshtaten me emrin në numër, rasë dhe gjini. P.sh. ky libër, kjo shtëpi, ai shok, ajo shoqe, etj.


Për të njohur lakimin e përemrave dëftorë duhet të marrim parasysh se në cilën rasë janë. Njihemi me rasat e pjesave të ligjërimit në tabelën e mëposhtme:
Rasa


Shenja


Shembull
Emërues


Nuk ka shenjë


Ky është libri im.
Gjinor


Mbaresa -i ose -u


Unë kam lexuar librin.
Dhanor


Mbaresa -it ose -ut


Unë i kam dhënë librit një notë.
Kallzues


Mbaresa -i ose -u para bashktingëlloreve; ndryshim zanor para zanoreve


Unë kam folur për librin.
Aftesues


Mbaresa -i ose -u para bashktingëlloreve; ndryshim zanor para zanoreve; mbaresa -ve në fund të fjalive


Unë kam shkruar me librin.
Lakimi i pjesave të ligjërimit varet edhe nga numri. Njihemi me numrat në tabelën e mëposhtme:
Numri


Shenja


Shembull
Njehs


Nuk ka shenjë


Ky është libri im.
Shumsh


Mbaresa -t(ën) ose -t(ve)


Ky ështën librat e mi.
Pas këtyre shpjegimeve, mund të formojmë fjali me pêremra dêftorê duke i pêrshtatur me emrat qê ato pêrcaktojnê. Ja disa shembuj: • Kjo ështê shtêpia ime e re. (Emërues, njehs) • Ajo ështê shtêpia jote e vjetër. (Emërues, njehs) • Ky ështê shoku im i mirë. (Emërues, njehs) • Ai ështê shoku yt i keq. (Emërues, njehs) • Këta janë librat e mi të preferuar. (Emërues, shumsh) • Ata janë librat e tu të mërzitshëm. (Emërues, shumsh) • Unë kam blerë këtë fustan. (Gjinor, njehs) • Ti ke shitur atë xhaketë. (Gjinor, njehs) • Unë kam lexuar këta romane. (Gjinor, shumsh) • Ti ke shkruar ata ese. (Gjinor, shumsh) • Unë i kam dhënë këtij libri një notë të lartë. (Dhanor, njehs) • Ti i ke dhënë asaj shtëpie një vlerësim të ulët. (Dhanor, njehs) • Unë u kam dhënë këtyre librave një vend të veçantë në raft. (Dhanor, shumsh) • Ti u ke dhënë atyre shtëpive një pamje të re me bojra. (Dhanor, shumsh) • Unë kam folur për këtë temë në seminar. (Kallzues, njehs) • Ti ke folur për atë problem në takim. (Kallzues, njehs) • Unë kam folur për këto çështje në konferencë. (Kallzues, shumsh) • Ti ke folur për ato rreziqe në emision. (Kallzues, shumsh) • Unê kam shkruar me kêtê penê. (Aftesues, njehs) • Ti ke shkruar me atê laps. (Aftesues, njehs) • Unê kam shkruar me kêtô markerâ. (Aftesues, shumsh) • Ti ke shkruar me atô bojra. (Aftesues, shumsh)
Pêremrat vetorê
Pêremrat vetorê janê ato fjalê qê tregojnê vetat e folêsit ose tê tjerêve. P.sh. unê, ti, ai/ajo, ne, ju, ata/ato, etj. Pêremrat vetorê kanê tri veta nê numrin njehês dhe numrin shumsh. Vetat janê: unê - njeriu qê flet; ti - njeriut qê i drejtohemi; ai/ajo - njeriun pêr tê cilin flet; ne - njeriu qê flet dhe tjetri ose tjerêt; ju - njeriu ose njerzit qê i drejtohemi; ata/ato - njeriu ose njerzit pêr tê cilêt flet.


Për të njohur lakimin e pjesave të ligjërimit duhet të marrim parasysh se në cilën rasë janë. Njihemi me rasat e pjesave të ligjërimit në tabelën e meposhtme:Rasa


Shenja


Shembull
Emërues


Nuk ka shenjë


Unë jam student.
Gjinor


Mbaresa -n ose -t


Mua më quajnën Ardit.
Dhanor


Mbaresa -me ose -ve


Mua mu dha një bursë.


Kallzues


Mbaresa -mi ose -vi; ndryshim zanor para zanoreve


Mua më pëlqen të lexoj.
Aftesues


Mbaresa -mi ose -vi; ndryshim zanor para zanoreve; mbaresa -ve në fund të fjalive


Mua më duhet të studioj.
Lakimi i pjesave të ligjërimit varet edhe nga numri. Njihemi me numrat në tabelën e mëposhtme:
Numri


Shenja


Shembull
Njehs


Nuk ka shenjë


Unë jam student.
Shumsh


Mbaresa -m(ë) ose -v(ë)


Ne jemi studentë.
Pas këtyre shpjegimeve, mund të formojmë fjali me pêremra vetorê duke i pêrshtatur me vetat dhe rasat. Ja disa shembuj: • Unë jam student i Universitetit të Tiranës. (Emërues, njehs) • Ti je studente e Universitetit të Prishtinës. (Emërues, njehs) • Ai ështê student i Universitetit të Shkupit. (Emërues, njehs) • Ajo ështê studente e Universitetit të Sarajevës. (Emërues, njehs) • Ne jemi studentë të Universitetit të Zagrebit. (Emërues, shumsh) • Ju jeni studentë të Universitetit të Beogradit. (Emërues, shumsh) • Ata janë studentë të Universitetit të Sofjes. (Emërues, shumsh) • Ato janë studente të Universitetit të Bukureshtit. (Emërues, shumsh) • Mua më quajnën Ardit. (Gjinor, njehs) • Ty të quajnë Elona. (Gjinor, njehs) • Atij i quajnë Besnik. (Gjinor, njehs) • Asaj i quajnë Mira. (Gjinor, njehs) • Neve na quajnë Genti dhe Lora. (Gjinor, shumsh) • Juva ju quajnë Erion dhe Sara. (Gjinor, shumsh) • Atyre u quajnë Dritan dhe Anisa. (Gjinor, shumsh) • Atove u quajnë Ermal dhe Nora. (Gjinor, shumsh) • Mua mu dha një bursë për studime në Gjermani. (Dhanor, njehs) • Ty të dha një biletë për koncert në Itali. (Dhanor, njehs) • Atij i dha një çmim për punën e tij në Francë. (Dhanor, njehs) • Asaj i dha një lule për ditëlindjen e saj në Angli. (Dhanor, njehs) • Neve na dhanë një diplomë për arritjet tona në Shqipëri. (Dhanor, shumsh) • Juva ju dhanë një medalje për kontributin tuaj në Kosovë. (Dhanor, shumsh) • Atyre u dhanë një miratim për projektin e tyre në Maqedoni. (Dhanor, shumsh) • Atove u dhanë një urim për festën e tyre në Turqi. (Dhanor, shumsh) • Mua më pëlqen të lexoj libra. (Kallzues, njehs) • Ty të pëlqen të shkruash poezi. (Kallzues, njehs) • Atij i pëlqen të këndojë këngë. (Kallzues, njehs) • Asaj i pëlqen të vizatojë figura. (Kallzues, njehs) • Neve na pëlqen të luajmë futboll. (Kallzues, shumsh) • Juva ju pëlqen të shikoni film. (Kallzues, shumsh) • Atyre u pëlqen të udhëtojnë botën. (Kallzues, shumsh) • Atove u pëlqen të gatuajnë ushqim. (Kallzues, shumsh) • Mua më duhet të studioj për provimin. (Aftesues, njehs) • Ty të duhet të punosh për projektin. (Aftesues, njehs) • Atij i duhet të flasë për temën e tij. (Aftesues, njehs) • Asaj i duhet të prezantojë punën e saj. (Aftesues, njehs) • Neve na duhet të bashkëpunojmë për grupin. (Aftesues, shumsh) • Juva ju duhet të ndihmoni për komunitetin. (Aftesues, shumsh) • Atyre u duhet të respektojnë rregullat. (Aftesues, shumsh) • Atove u duhet të kujdesen për ambientin. (Aftesues, shumsh)
Ky ishte artikulli për fjali me pêremra dêftorê dhe vetorê. Shpresojmê qê ju ka qenê i dobishëm dhe qê tani mund tê formoni fjali me kêtô lloj pêremrash mê lehtêsisht.


Acerca de

¡Te damos la bienvenida al grupo! Puedes conectarte con otro...

Miembros

bottom of page